Home

Stichting Kip en Apie

Ieder kind verdient een kinderfeestje en elke ouder wil zijn kind dat ook geven. Maar feestjes kosten geld en niet alle ouders hebben daar de financiële middelen voor. Dat is meer dan jammer denk eens terug aan je eigen kinderfeestjes of aan die van je kinderen.

Van het uitdelen van de uitnodigingen tot het na de feestdag uitgeput in bed duiken, het zijn herinneringen om te koesteren.

Kip en Apie wil voor deze kinderen toch een feestje te bouwen. Om dit allemaal mogelijk te maken hebben we sponsors en vrijwilligers die ons helpen. Daarnaast kun je ons inhuren voor een betaald kinderfeestje. De volledige opbrengst hiervan gaat naar de gesponsorde kinderfeestjes.

STICHTING KIP EN APIE KINDERFEESTJES

Inleiding

De Stichting Kip en Apie Kinderfeestjes is een initiatief van Hilde Bruning. De stichting stelt zich ten doel om kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 (basisschool leeftijd) van gezinnen die in een financieel benarde positieve verkeren een kinderfeest te geven.

De Stichting Kip en Apie Kinderfeestjes is een stichting die nastreeft om alle donaties in te zetten om kinderfeestjes te organiseren met alle daarbij benodigde middelen.

Wij streven ernaar om vanaf 2020 de kinderen die in aanmerking komen voor een kinderfeestje niet zelf uit te kiezen, maar om hierin samen te gaan werken met hulpverleners en mediators in ons werkgebied wat zich momenteel uitstrekt over de drie gemeenten op de Brabantse Wal (Woensdrecht, Bergen op Zoom en Steenbergen) en Roosendaal. Een voorbeeld van deze samenwerking kan zijn met Gemeentelijke instanties, lokale vestigingen van Stichting Leergeld en de Voedselbank. De gedachte achter deze samenwerking is dat gezinnen die daar ingeschreven staan, al uitgebreid gescreend zijn, en dat dat dus geen tweede keer hoeft.

 

DOELSTELLING

De doelstelling van de Stichting Kip en Apie Kinderfeestjes is tweeledig. Ten eerste wil de Stichting Kip en Apie Kinderfeestjes samen met zoveel mogelijk donateurs meer begrip creëren en mensen oproepen zich in te zetten voor gezinnen met kinderen die het financieel zwaar hebben. Daarnaast stelt de Stichting Kip en Apie Kinderfeestjes zich ten doel maandelijks in ieder geval 4 feestjes te organiseren.

HET BESTUUR

De Stichting Kip en Apie Kinderfeestjes is een stichting die bestaat uit een Algemeen bestuur met 5 leden. Deze hebben bestuurlijke taken verdeeld onder hen, met daarbij een voorzitter, secretaris, penningmeester en twee bestuursleden.

SAMENWERKENDE PARTNERS

Kip en Apie stelt zich, bij de organisatie en uitvoering van de activiteiten, tot doel samen te werken met andere organisaties in de regio. Daarbij wil de stichting graag gebruik maken van het organiserend vermogen bij deze organisaties en de kennis en kunde die daar aanwezig is. Kip en Apie denkt daarbij onder meer aan erfgoedorganisaties, scholen en onderwijsinstellingen, serviceclubs en andere verenigen of stichtingen die voor het behalen van de doelstellingen van Kip en Apie van waarde zijn.

LEDEN

Hilde Bruning: Voorzitter
Karin Hall-Michael: Secretaris
Peter Verhulst: Penningmeester

Natascha Maas: Bestuurslid
Jos Buys: Bestuurslid

Beloningsbeleid

Genoemde bestuurders ontvangen geen beloning voor het werk wat verricht wordt voor de Stichting Kip en Apie.

Stichting Kip En Apie